A. Hovda

Selskapet A. Hovda er lokalisert ASKENGA 10.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Hønefoss.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: A. Hovda

Adresse: ASKENGA 10

Postnr: 3519

Sted: Hønefoss

Fylke: Buskerud

Kommune: Ringerike

Mobiltelefon: 92407957

Foretaksnummer : 991714235