Adea Renhold Albert Kaliqani

Selskapet Adea Renhold Albert Kaliqani er lokalisert NANSENVEIEN 24.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Hønefoss.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 32128881.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Adea Renhold Albert Kaliqani

Adresse: NANSENVEIEN 24

Postnr: 3513

Sted: Hønefoss

Fylke: Buskerud

Kommune: Ringerike

Telefon: 32128881

Foretaksnummer : 888702652