As Landåsleitet Boligselskap I

Selskapet As Landåsleitet Boligselskap I er lokalisert STRANDKAIEN 6.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Bergen.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 55325590.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: As Landåsleitet Boligselskap I

Adresse: STRANDKAIEN 6

Postnr: 5013

Sted: Bergen

Fylke: Hordaland

Kommune: Bergen

Telefon: 55325590

Foretaksnummer : 931365371