B.F.T. Ungdomsbedrift

Selskapet B.F.T. Ungdomsbedrift er lokalisert Breivika videregående skole.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Tromsø.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 77788800.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: B.F.T. Ungdomsbedrift

Adresse: Breivika videregående skole

Postnr: 9276

Sted: Tromsø

Fylke: Troms

Kommune: Tromsø

Telefon: 77788800

Telefax: 77788801

Foretaksnummer : 982245508

E-postadresse: breivika.vgs@tromsfylke.no