Bakkegrenda Boligstiftelse

Selskapet Bakkegrenda Boligstiftelse er lokalisert STORGATA 100.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Lillehammer.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Bakkegrenda Boligstiftelse

Adresse: STORGATA 100

Postnr: 2615

Sted: Lillehammer

Fylke: Oppland

Kommune: Lillehammer

Foretaksnummer : 975696553