Bård Hansen

Selskapet Bård Hansen er lokalisert PARKVEIEN 52.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Bodø.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Bård Hansen

Adresse: PARKVEIEN 52

Postnr: 8005

Sted: Bodø

Fylke: Nordland

Kommune: Bodø

Mobiltelefon: 45007906

Telefax: 77075492

Foretaksnummer : 981876075