Bentøk AS

Selskapet Bentøk AS er lokalisert SKOLEVEIEN 1.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Ski.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64871503.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Bentøk AS

Adresse: SKOLEVEIEN 1

Postnr: 1400

Sted: Ski

Fylke: akershus

Kommune: ski

Telefon: 64871503

Telefax: 64871990

Foretaksnummer : 954388158