Bergdsbygda Kafe Da

Selskapet Bergdsbygda Kafe Da er lokalisert BERGSBYGDAVEIEN 535.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Porsgrunn.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Bergdsbygda Kafe Da

Adresse: BERGSBYGDAVEIEN 535

Postnr: 3949

Sted: Porsgrunn

Fylke: Telemark

Kommune: Porsgrunn

Foretaksnummer : 983464963