Bygnings- Og Reguleringsavdelingen

Selskapet Bygnings- Og Reguleringsavdelingen er lokalisert NYGAARDSGATA 16.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Fredrikstad.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 69305601.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Bygnings- Og Reguleringsavdelingen

Adresse: NYGAARDSGATA 16

Postnr: 1606

Sted: Fredrikstad

Fylke: Østfold

Kommune: Fredrikstad

Telefon: 69305601

Telefax: 69305664

Foretaksnummer : 973871722