Cathrine Høkeli

Selskapet Cathrine Høkeli er lokalisert GAMLE KIRKEVEI 133.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Fredrikstad.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Cathrine Høkeli

Adresse: GAMLE KIRKEVEI 133

Postnr: 1617

Sted: Fredrikstad

Fylke: Østfold

Kommune: Fredrikstad

Mobiltelefon: 90894876

Foretaksnummer : 981242653