Constructor Norge AS

Selskapet Constructor Norge AS er lokalisert HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Hønefoss.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 32113000.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Constructor Norge AS

Adresse: HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE

Postnr: 3516

Sted: Hønefoss

Fylke: Buskerud

Kommune: Ringerike

Telefon: 32113000

Telefax: 70102291

Foretaksnummer : 974396904

E-postadresse: nofirmapost@constructor.no

Hjemmeside: http://www.constructor.no