Den Nyapostoliske Kirke

Selskapet Den Nyapostoliske Kirke er lokalisert GAMLE KONGEV 1 DEN NYAPOSTO.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Trondheim.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 73517622.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Den Nyapostoliske Kirke

Adresse: GAMLE KONGEV 1 DEN NYAPOSTO

Postnr: 7043

Sted: Trondheim

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: Trondheim

Telefon: 73517622

Telefax: 73517605

Foretaksnummer : 971490977