Direktoratet for arbeidstilsynet

Selskapet Direktoratet for arbeidstilsynet er lokalisert PRINSENS GATE 1 STATENS HUS.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Trondheim.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 73199700.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Direktoratet for arbeidstilsynet

Adresse: PRINSENS GATE 1 STATENS HUS

Postnr: 7013

Sted: Trondheim

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: Trondheim

Telefon: 73199700

Mobiltelefon: 47605121

Telefax: 73199701

Foretaksnummer : 974761211

E-postadresse: direktoratet@arbeidstilsynet.dep.no

Hjemmeside: http://www.arbeidstilsynet.no