Fjerdingby Legesenter

Selskapet Fjerdingby Legesenter er lokalisert Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby Pb. 73.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Fjerdingby.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64802910.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Fjerdingby Legesenter

Adresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby Pb. 73

Postnr: 2008

Sted: Fjerdingby

Fylke: akershus

Kommune: rælingen

Telefon: 64802910

Telefax: 63839268

Foretaksnummer : 979798903