Follo barne- og ungdomsskole

Selskapet Follo barne- og ungdomsskole er lokalisert ST HANSVEIEN 9.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Ski.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64913950.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Follo barne- og ungdomsskole

Adresse: ST HANSVEIEN 9

Postnr: 1400

Sted: Ski

Fylke: akershus

Kommune: ski

Telefon: 64913950

Telefax: 64871104

Foretaksnummer : 974593599