Gooba Norge AS

Selskapet Gooba Norge AS er lokalisert EYVIND LYCHESVEI 21 C.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Sandvika.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 81568608.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Gooba Norge AS

Adresse: EYVIND LYCHESVEI 21 C

Postnr: 1338

Sted: Sandvika

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 81568608

Foretaksnummer : 888137742