Handmade Ungdomsbedrift

Selskapet Handmade Ungdomsbedrift er lokalisert Høgskolen i Bodø.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Bodø.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Handmade Ungdomsbedrift

Adresse: Høgskolen i Bodø

Postnr: 8026

Sted: Bodø

Fylke: Nordland

Kommune: Bodø

Mobiltelefon: 97712045

Foretaksnummer : 982237475

E-postadresse: tommy.bjorneodegard@stud.hibo.no