Helse- og sosialetaten

Selskapet Helse- og sosialetaten er lokalisert HENRY KARLSENS PLASS 1.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Vadsø.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64980300.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Helse- og sosialetaten

Adresse: HENRY KARLSENS PLASS 1

Postnr: 9815

Sted: Vadsø

Fylke: Finnmark

Kommune: Vadsø

Telefon: 64980300

Telefax: 78476020

Foretaksnummer : 974622785