Hjelmeland Kristeleg Ungdomsforening

Selskapet Hjelmeland Kristeleg Ungdomsforening er lokalisert ÅRDAL BEDEHUS.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Årdal I Ryfylke.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Hjelmeland Kristeleg Ungdomsforening

Adresse: ÅRDAL BEDEHUS

Postnr: 4137

Sted: Årdal I Ryfylke

Fylke: Rogaland

Kommune: Hjelmeland

Mobiltelefon: 97108256

Foretaksnummer : 988580856