Identitet Ungdomsbedrift

Selskapet Identitet Ungdomsbedrift er lokalisert Romsdal Videregående Skole.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Molde.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 71243300.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Identitet Ungdomsbedrift

Adresse: Romsdal Videregående Skole

Postnr: 6402

Sted: Molde

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Molde

Telefon: 71243300

Telefax: 71243399

Foretaksnummer : 983970532

E-postadresse: romsdal.vgs@mrfylke.no