Jekyll & Hyde Restaurant & Bar AS

Selskapet Jekyll & Hyde Restaurant & Bar AS er lokalisert BRØTERGATA 2.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Lillestrøm.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 63814410.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Jekyll & Hyde Restaurant & Bar AS

Adresse: BRØTERGATA 2

Postnr: 2000

Sted: Lillestrøm

Fylke: akershus

Kommune: skedsmo

Telefon: 63814410

Mobiltelefon: 98237501

Telefax: 63801280

Foretaksnummer : 976237196