John Knutsen

Selskapet John Knutsen er lokalisert SIVERT NIELSENS GATE 56 D.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Bodø.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 75526229.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: John Knutsen

Adresse: SIVERT NIELSENS GATE 56 D

Postnr: 8007

Sted: Bodø

Fylke: Nordland

Kommune: Bodø

Telefon: 75526229

Telefax: 38096956

Foretaksnummer : 988699772