Leiv E Johansen

Selskapet Leiv E Johansen er lokalisert ÅSLIV 33.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Tromsø.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 77689459.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Leiv E Johansen

Adresse: ÅSLIV 33

Postnr: 9016

Sted: Tromsø

Fylke: Troms

Kommune: Tromsø

Telefon: 77689459

Telefax: 62817442

Foretaksnummer : 951397814