Løkka bo- og behandlingssenter

Selskapet Løkka bo- og behandlingssenter er lokalisert SAUBAKKEN 19.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Rykkinn.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 67171660.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Løkka bo- og behandlingssenter

Adresse: SAUBAKKEN 19

Postnr: 1349

Sted: Rykkinn

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 67171660

Telefax: 67171661

Foretaksnummer : 974554054