Magne Nilsen

Selskapet Magne Nilsen er lokalisert MOLOVEIEN 8.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Bodø.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 75523209.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Magne Nilsen

Adresse: MOLOVEIEN 8

Postnr: 8003

Sted: Bodø

Fylke: Nordland

Kommune: Bodø

Telefon: 75523209

Foretaksnummer : 869609722