Medieaktøren Lise Aasmundstad

Selskapet Medieaktøren Lise Aasmundstad er lokalisert VESTFJORDGATEN 7.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Sandvika.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 67520300.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Medieaktøren Lise Aasmundstad

Adresse: VESTFJORDGATEN 7

Postnr: 1338

Sted: Sandvika

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 67520300

Foretaksnummer : 986891862