Nordjordet Borettslag

Selskapet Nordjordet Borettslag er lokalisert ANKERSGATE 10.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Hønefoss.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 32113600.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Nordjordet Borettslag

Adresse: ANKERSGATE 10

Postnr: 3503

Sted: Hønefoss

Fylke: Buskerud

Kommune: Ringerike

Telefon: 32113600

Telefax: 32123699

Foretaksnummer : 954495779