Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene

Selskapet Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er lokalisert HENRIK WERGELANDSGATE 26.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Kristiansand S.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 38178017.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene

Adresse: HENRIK WERGELANDSGATE 26

Postnr: 4612

Sted: Kristiansand S

Fylke: Vest-Agder

Kommune: Kristiansand

Telefon: 38178017

Telefax: 38178018

Foretaksnummer : 983989705

E-postadresse: sandra.o.skjonhaug@mef.no