Per Reidar Johansen

Selskapet Per Reidar Johansen er lokalisert BERGSKAUGVEIEN 25.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Flateby.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64928751.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Per Reidar Johansen

Adresse: BERGSKAUGVEIEN 25

Postnr: 1911

Sted: Flateby

Fylke: Akershus

Kommune: Enebakk

Telefon: 64928751

Foretaksnummer : 991129715