Radisson SAS Park Hotel

Selskapet Radisson SAS Park Hotel er lokalisert FORNEBUVEIEN 80.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Lysaker.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 67823000.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Radisson SAS Park Hotel

Adresse: FORNEBUVEIEN 80

Postnr: 1366

Sted: Lysaker

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 67823000

Telefax: 22365910

Foretaksnummer : 971826401