Rud videregående skole

Selskapet Rud videregående skole er lokalisert HAUGER SKOLEVEI 8-10.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Rud.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 67176300.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Rud videregående skole

Adresse: HAUGER SKOLEVEI 8-10

Postnr: 1351

Sted: Rud

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 67176300

Mobiltelefon: 90113771

Telefax: 67176310

Foretaksnummer : 974587823

E-postadresse: post@rud.vgs.no

Hjemmeside: http://www.rud.vgs.no