Sarbuvollen Båtforening

Selskapet Sarbuvollen Båtforening er lokalisert SARBUVOLLV 25.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Høvik.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 67122044.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Sarbuvollen Båtforening

Adresse: SARBUVOLLV 25

Postnr: 1363

Sted: Høvik

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 67122044

Telefax: 67122044

Foretaksnummer : 974528223

E-postadresse: sarbis@sarbis.no

Hjemmeside: http://www.sarbis.no