Scandia Konfeksjonsfabrikker AS

Selskapet Scandia Konfeksjonsfabrikker AS er lokalisert Fornebuv. 50.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Kapp.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 61169101.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Scandia Konfeksjonsfabrikker AS

Adresse: Fornebuv. 50

Postnr: 2849

Sted: Kapp

Fylke: Oppland

Kommune: Ă˜stre Toten

Telefon: 61169101

Telefax: 67125351

Foretaksnummer : 973104314