Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse

Selskapet Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse er lokalisert SNARØYV 147.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Snarøya.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 67532217.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse

Adresse: SNARØYV 147

Postnr: 1367

Sted: Snarøya

Fylke: akershus

Kommune: bærum

Telefon: 67532217

Foretaksnummer : 978605826