Stadion Borettslag

Selskapet Stadion Borettslag er lokalisert NIELS STUBS GATE 6.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Halden.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 69213777.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Stadion Borettslag

Adresse: NIELS STUBS GATE 6

Postnr: 1776

Sted: Halden

Fylke: Østfold

Kommune: Halden

Telefon: 69213777

Telefax: 69213788

Foretaksnummer : 986132821