Stene As

Selskapet Stene As er lokalisert TOMTEVEIEN 21.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Fredrikstad.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 69337335.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Stene As

Adresse: TOMTEVEIEN 21

Postnr: 1618

Sted: Fredrikstad

Fylke: Østfold

Kommune: Fredrikstad

Telefon: 69337335

Telefax: 77017970

Foretaksnummer : 824769192