Teater Manu Norsk Tegnspråkteater

Selskapet Teater Manu Norsk Tegnspråkteater er lokalisert SCHLEPPEGRELLS GATE 32.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Oslo.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 23407400.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Teater Manu Norsk Tegnspråkteater

Adresse: SCHLEPPEGRELLS GATE 32

Postnr: 0556

Sted: Oslo

Fylke: oslo

Kommune: Oslo 05

Telefon: 23407400

Telefax: 23407410

Foretaksnummer : 985401586

E-postadresse: info@teatermanu.no

Hjemmeside: http://www.teatermanu.no