Ungdomsbedriften Knæsj

Selskapet Ungdomsbedriften Knæsj er lokalisert Skien videregående skole avdeling Prestejordet.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Skien.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 35587330.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Ungdomsbedriften Knæsj

Adresse: Skien videregående skole avdeling Prestejordet

Postnr: 3701

Sted: Skien

Fylke: Telemark

Kommune: Skien

Telefon: 35587330

Telefax: 35587331

Foretaksnummer : 983580262

E-postadresse: skien.vgs@t-fk.no