Vestby Sykehjem

Selskapet Vestby Sykehjem er lokalisert RANDEMBAKKEN.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Vestby.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 64982420.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Vestby Sykehjem

Adresse: RANDEMBAKKEN

Postnr: 1540

Sted: Vestby

Fylke: akershus

Kommune: vestby

Telefon: 64982420

Telefax: 64950702

Foretaksnummer : 974574292