Vidar Pettersen

Selskapet Vidar Pettersen er lokalisert FRØYASG 54.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Fredrikstad.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Vidar Pettersen

Adresse: FRØYASG 54

Postnr: 1607

Sted: Fredrikstad

Fylke: Østfold

Kommune: Fredrikstad

Mobiltelefon: 95075857

Foretaksnummer : 965371567