Bedrift fra bransjer Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier