Bedrift fra bransjer Porteføljeinvesteringsselskaper. Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i: 69.100 Juridisk tjenesteyting