Bedrift fra bransjer Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste