Bedrift fra bransjer Utleie og leasing av sjøtransportmateriell. Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i: 50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer