4h Nord Trøndelag

Selskapet 4h Nord Trøndelag er lokalisert Strandvegen 38 Statens Hus.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Steinkjer.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 74168178.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: 4h Nord Trøndelag

Adresse: Strandvegen 38 Statens Hus

Postnr: 7734

Sted: Steinkjer

Fylke: Nord-Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Telefon: 74168178

Mobiltelefon: 95104010

Telefax: 74168175

Foretaksnummer : 974804360

E-postadresse: post@4hnt.no

Hjemmeside: www.4hnt.no