A O Østebys Eftf Knut Størkersen

Selskapet A O Østebys Eftf Knut Størkersen er lokalisert BERGMANNSVEIEN 600.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Kongsberg.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 32867100.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: A O Østebys Eftf Knut Størkersen

Adresse: BERGMANNSVEIEN 600

Postnr: 3614

Sted: Kongsberg

Fylke: Buskerud

Kommune: Kongsberg

Telefon: 32867100

Telefax: 32867350

Foretaksnummer : 971063017