A/S Rolleiv Pedersen Transport

Selskapet A/S Rolleiv Pedersen Transport er lokalisert Tømmermannsgata 6.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Steinkjer.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 74166102.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: A/S Rolleiv Pedersen Transport

Adresse: Tømmermannsgata 6

Postnr: 7725

Sted: Steinkjer

Fylke: Nord-Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Telefon: 74166102

Foretaksnummer : 935753392