Advokatene Østeraas Horseng & Salberg Ans

Selskapet Advokatene Østeraas Horseng & Salberg Ans er lokalisert Kirkegata 12.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Steinkjer.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 74170790.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Advokatene Østeraas Horseng & Salberg Ans

Adresse: Kirkegata 12

Postnr: 7713

Sted: Steinkjer

Fylke: Nord-Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Telefon: 74170790

Telefax: 74170791

Foretaksnummer : 950471980

E-postadresse: post@advokat-steinkjer.no

Hjemmeside: www.advokat-steinkjer.no