BRANN- OG FEIERVESENET I SNÅSA

Selskapet BRANN- OG FEIERVESENET I SNÅSA er lokalisert Ølvegata 2.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Steinkjer.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: BRANN- OG FEIERVESENET I SNÅSA

Adresse: Ølvegata 2

Postnr: 7715

Sted: Steinkjer

Fylke: Nord-Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Foretaksnummer : 981170393