Norsk Eiendomsutvikling AS

Selskapet Norsk Eiendomsutvikling AS er lokalisert JUPITERVEIEN 10.
Hovedkvarteret til dette selskapet er lokalisert i Drammen.
Hvis du liker a kalle dette selskapet, kan du bruke telefonnummeret 63826588.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

Navn: Norsk Eiendomsutvikling AS

Adresse: JUPITERVEIEN 10

Postnr: 3033

Sted: Drammen

Fylke: Buskerud

Kommune: Drammen

Telefon: 63826588

Foretaksnummer : 980318281